Teatr san’ati bilan  bog’liq  tasviriy  san’at  turlaridan  biri – teatr sahna bezagidir. Kollejmiz mohir pedagogdlaridan  biri N.Sulton teatr sahna bezagi sirlarini juda puxta biladi. U shu soha  bo’yicha to’plagan tajribalari, bilimini  talablarga qunt  bilan o’rgatadi.