Teatr grimi qo’llab grim qilish usullarini bilishlari kerak. Umumiy grim asosan teatr, TV-kino, stirk, konstertlar va teleminiatyuralar uchun kerak. Ishlab chiqarish amaliyoti mashg’ulotlaridan asosiy maqsad shuki, talabalarni teatr, kino va televideniyada mazmunli kompozistion obrazlarga mos asarlar yaratishda ijobiy ta’sir o’tkazish, hamda iqtidorli grimni shakllantirishdir.