Teatr butaforiyasi» mutaxassisligi  o’z oldiga kino, televidenie va teatrda ishlash uchun rassom butafor tayyorlash vazifasini qo’yadi. Mutaxassislikni o’rganish natijasida  xar bir o’quvchi teatr butaforiyasini tayyorlash, texnologik jarayonning barcha turlarini mukammal bilishi va ar bir aloxida xolatda uni bajarishning samarali  usllarini topishi, ya’ni  rejissyor va rassomning ijodiy fikrini xisobga olgan xolda oz vaqt va oz material ketkazib bajarilayotgan obektni mustaxkam va yuksak badiiy ifodalashga erishmoqi lozim. Rassom butafor tayyorlash va tarbiyalash, kino, teatr va televidenie oldida turgan badiiy va g’oyaviy vazifalar bilan chambarchas bog’liqdir.

Teatr butaforiyasi predmeti dasturi dekorativ  bezash va qo’g’irchoq bezash mutaxassisliklari soxasi bo’yicha  mutaxassislarni tayyorlashga mo’ljallangan. Rassom butafor tayyorlash va tarbiyalash, kino, teatr va televidenie oldida turgan badiiy va g’oyaviy vazifalar bilan chambarchas bog’liqdir.