Bu  bo’limda  qadim- qadimlarga  sayohat qilib tarix  zarvaraqlarini varaqlab  o’rganadigan fan  Eramizdan avvalgi  II- III asrlardan  oldin xam ota- bobolarimiz  mahobatli  me’morchilik qurilish ishlari  bilan shug’illanishgan.  Bevosita  suv  quvurlari,  me’morchilik g’ishtlari  va me’morchilik yuza qismiga  kulolchilik bezakli  koshinlar bilan  bezatilgan.  Qadimdan to  xozirgi  bu an’anaviy koshinpazlik  me’moriy  qurilmalarning fasad qismida xovli va ichki xovlilarda qo’llanilishi bilan o’z  go’zalligini namoyon qiladi.

O’quv jarayonida  mahobatli bezak san’ati  tarixidan to hozirgi kunigacha bo’lgan  sir- asrorlarini ustozlar tomonidan  o’quvchilarga o’rgatilib  kelinmoqda.