101-guruh - Dastgohli rangtasvir rassomi-1

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Informatika va Axborot tex

 Azimov F

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F

3

12:00 - 13:20

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M

4

13:30 - 14:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M

   

23

San`at tarixi

Shamsiyeva D

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Biologiya

Maxmudova D

2

10:00 - 11:20

30

Tarix

Kozimova N

3

12:00 - 13:20

24,19

Rus tili

Erkabayeva D

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Aminov X

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F

 

 

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M

2

10:00 - 11:20

30

Ona tili va adabiyot

Usmonova M

3

12:00 - 13:20

2813-14

Informatika va Axborot tex

Azimov F

4

13:30 - 14:50

6

Matematika

Andayev M

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

 27

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

2

10:00 - 11:20

3

Kimyo

Akbarov G'

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Aminov X

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustsxona

Chizmatasvir

Aminov X

2

10:00 - 11:20

Ustsxona

Yakka tartib

Aminov X

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

Aminov X

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Manaviyat soati

Yangiboyeva Feruza Amirovna

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustsxona

Kompazitsiya

Aminov X

2

10:00 - 11:20

Ustsxona

Yakka tartib

Aminov X

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

Aminov X

4

13:30 - 14:50

 

 

 

101-guruh - Dastgohli rangtasvir rassomi-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

14-13

Informatika va Axborot tex

Azimov F, Achilova S

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

3

12:00 - 13:20

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M., Toshpo'latova S.

4

13:30 - 14:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

   

23

San`at tarixi

Shamsiyeva D

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Biologiya

Maxmudova D.

2

10:00 - 11:20

30

Tarix

Kozimova N.

3

12:00 - 13:20

24,19

Rus tili

Erkabayeva D., Matchanova A.

4

13:30 - 14:50

Sport zal

Yakka tartib

Turdaliyev A

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

 

 

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M., Toshpo'latova S.

2

10:00 - 11:20

30

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

3

12:00 - 13:20

13,14

Informatika va Axborot tex

Azimov F, Achilova S

4

13:30 - 14:50

6

Matematika

Andayev M.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

 27

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

2

10:00 - 11:20

3

Kimyo

Ubaydullayeva M

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Turdaliyev A

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustsxona

Chizmatasvir,Rangtasvir

Turdaliyev A.

2

10:00 - 11:20

Ustsxona

Rangtasvir

Turdaliyev A.

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Chizmatasvir

Turdaliyev A.

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Manaviyat soati

Yangiboyeva F.A.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustsxona

Kompazitsiya

Turdaliyev A.

2

10:00 - 11:20

Ustsxona

Ashyolar texnologiyasi,Yakka tartib

Turdaliyev A.

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

Turdaliyev A.

4

13:30 - 14:50

Ustsxona 

Yakka tartib 

 Turdaliyev A.

101-guruh - Dastgohli rangtasvir rassomi-3

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Informatika va Axborot tex

 Azimov F.E.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

3

12:00 - 13:20

17,18

Ingliz tili

Toshpo'latova S.

4

13:30 - 14:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Biologiya

Maxmudova D.

2

10:00 - 11:20

30

Tarix

Kozimova N.

3

12:00 - 13:20

24,19

Rus tili

Xamidova A.

4

13:30 - 14:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

 

 

17,18

Ingliz tili

Shakarov A

2

10:00 - 11:20

30

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

3

12:00 - 13:20

28

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh

4

13:30 - 14:50

6

Matematika

Andayev M.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

27 

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

2

10:00 - 11:20

3

Kimyo

Akbarov G'.

3

12:00 - 13:20

Spor zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Mirsaidov M

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustsxona

Chizmatasvir,Rangtasvir

Mirsaidov M

2

10:00 - 11:20

Ustsxona

Rangtasvir

Mirsaidov M.

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Chizmatasvir

Mirsaidov M.

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Manaviyat soati

Yangiboyeva F. A.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustsxona

Kompazitsiya

Mirsaidov M.

2

10:00 - 11:20

Ustsxona

Ashyolar texnologiyasi,Yakka tartib

Mirsaidov M.

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

Mirsaidov M.

4

13:30 - 14:50

Ustsxona 

Yakka tartib 

 Mirsaidov M.

102-guruh - Dastgohli rangtasvir rassomi-4

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

2

10:00 - 11:20

12

Informatika va Axborot tex

 Azimov F.E.

3

12:00 - 13:20

25

23

Ona tili va adabiyot

San`at tarixi

Usmonova M.

Shamsiyeva D

4

13:30 - 14:50

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Erkabayeva D.

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

3

12:00 - 13:20

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Kozimova N.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

17,18

7

Ingliz tili,

Fizika. Astranomiya

Abdurasulova M.

Xudayberdiyev F

 2

10:00 - 11:20 

13,14

Informatika va Axborot tex

Azimov F

3

12:00 - 13:20

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M

4

13:30 - 14:50

12

Matematika

Ro'ziyev I

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

2

10:00 - 11:20

 27

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

3

12:00 - 13:20

9

Biologiya

Maxmudova D.

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Akromov R

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Chizmatasvir,Rangtasvir

Akromov R.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Rangtasvir

Akromov R.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Akromov R.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Xudayberdiyev F. J.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Kompazitsiya

Akromov R.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ashyolar texnologiyasi,Yakka tartib

Akromov R.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Akromov R.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Akromov R.

102-guruh - Maxobatli rangtasvir rassomi-1

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

2

10:00 - 11:20

12

Informatika va Axborot tex

 Azimov F. E.

3

12:00 - 13:20

25

23

Ona tili va adabiyot

San`at tarixi

Usmonova M.

Shamsiyeva D

4

13:30 - 14:50

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Erkabayeva D., Matchanova A.

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

Umurzoqov D

4

13:30 - 14:50

30

Tarix

Kozimova N.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

17,18

7

Ingliz tili,

Fizika. Astranomiya

Abdurasulova M., Toshpo'latova S.

Xudayberdiyev F

 2

10:00 - 11:20 

13,14

Informatika va Axborot tex

 Azimov F, Achilova S

3

12:00 - 13:20

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M

3

13:30 - 14:50

25

Matematika

Ro'ziyev I

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

1

Kimyo

Ubaydullayeva M.

2

10:00 - 11:20

 27

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

3

12:00 - 13:20

9

Biologiya

Maxmudova D.

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Umurzoqov D

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Chizmatasvir,Rangtasvir

Umurzoqov D.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Rangtasvir

Umurzoqov D.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Umurzoqov D.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Xudayberdiyev F. J.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Ashyoda kompazisiya,Yakka tartib

Umurzoqov D.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Umurzoqov D.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Umurzoqov D.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Kompazitsiya

Umurzoqov D.

102-guruh - Kino televidene rassomi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

2

10:00 - 11:20

12

Informatika va Axborot tex

 Azimov F.E.

3

12:00 - 13:20

25

23

Ona tili va adabiyot,

San`at tarixi

Usmonova M.

Shamsiyeva D

4

13:30 - 14:50

17,18

Ingliz tili

Toshpo'latova S.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Xamidova A.

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

N.Kozimova Shamsiddinov B

4

13:30 - 14:50

30

Tarix

Kozimova N

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

17,18

7

Ingliz tili,

Fizika. Astranomiya

Toshpo'latova S.

Xudayberdiyev F.

10:00 - 11:20 

13,14

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh

3

12:00 - 13:20

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M

4

13:30 - 14:50

12

Matematika

Ro'ziyev I

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

1

Kimyo

Ubaydullayeva M.

2

10:00 - 11:20

 27

Maxsus kurs (O'zMEO

Omonov A

3

12:00 - 13:20

9

Biologiya

Maxmudova D.

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Shamsiddinov B

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Chizmatasvir

Shamsiddinov B.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Rangtasvir

Shamsiddinov B.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Shamsiddinov B

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Xudayberdiyev F. J.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Kompazitsiya,Yakka tartib

Shamsiddinov B.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Kompazitsiya

Shamsiddinov B.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

saxna texnikasi

Shamsiddinov B.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

saxna texnikasi

Shamsiddinov B.

103-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-1

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Matematika

Ro'ziyev I

2

10:00 - 11:20

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M.

3

12:00 - 13:20

12

Informatika va Axborot tex

 Azimov F. E.

4

13:30 - 14:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

30

Tarix

Kozimova N.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Erkabayeva D.

3

12:00 - 13:20

12

Ona tili va adabiyot,

San`at tarixi

Usmonova M

Shamsiyeva D

4

13:30 - 14:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

2

10:00 - 11:20

9

Biologiya

Maxmudova D.

3

12:00 - 13:20

7

17,18

Fizika. Astranomiya,

Ingliz tili

Xudayberdiyev F.

Abdurasulova M

4

13:30 - 14:50

13,14

Informatika va Axborot tex

 Azimov F

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustsxona

Yakka tartib

Alimova G

2

10:00 - 11:20

Ustsxona

Yakka tartib

Alimova G

3

12:00 - 13:20

 3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

4

13:30 - 14:50

27

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Alimova G.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxona,Matolarga badiiy

Alimova G.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Modellashtirish, Yakka tartib

Alimova G.

4

13:30 - 14:50

3

9

Kimyo

Biologiya

Ubaydullayeva M

Maxmudova D

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Chizmatasvir

Islomov Sh.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Rangtasvir

Alimova G.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Alimova G.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Alimova G.

103-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Matematika

Ro'ziyev I

2

10:00 - 11:20

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M., Toshpo'latova S.

3

12:00 - 13:20

12

Informatika va Axborot tex

 Azimov F. E.

4

13:30 - 14:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

30

Tarix

Kozimova N.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Erkabayeva D., Matchanova A.

3

12:00 - 13:20

28

23

Ona tili va adabiyot

San`at tarixi

Usmonova M

Shamsiyeva D

4

13:30 - 14:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

2

10:00 - 11:20

9

Biologiya

Maxmudova D.

3

12:00 - 13:20

7

17,18

Fizika. Astranomiya

Ingliz tili

Xudayberdiyev F.

Abdurasulova M

4

13:30 - 14:50

13,14

Informatika va Axborot tex

 Azimov F

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustsxona

Yakka tartib

Asqarova Sh

2

10:00 - 11:20

Ustsxona

Yakka tartib

Asqarova Sh

3

12:00 - 13:20

 3

Kimyo

Ubaydullayeva M

4

13:30 - 14:50

27

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A


JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Chizmatasvir

Qo`ziyeva Sh

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Rangtasvir

Qo`ziyeva Sh

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Chizmatasvir,Yakka tartib

Qayumova D

4

13:30 - 14:50

3

9

Kimyo

Biologiya

Ubaydullayeva M

Maxmudova D

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Asqarova Sh.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxona,Matolarga badiiy

Asqarova Sh.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Modellashtirish,Yakka tartib

Asqarova Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Asqarova Sh.

103-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-3

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Matematika

Ro'ziyev I

2

10:00 - 11:20

17,18

Ingliz tili

Toshpo'latova S.

3

12:00 - 13:20

12

Informatika va Axborot tex

 Azimov F. E.

4

13:30 - 14:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

30

Tarix

Kozimova N.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Xamidova A.

3

12:00 - 13:20

28

23

Ona tili va adabiyot

San`at tarixi

Usmonova M

Shamsiyeva D

4

13:30 - 14:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

2

10:00 - 11:20

9

Biologiya

Maxmudova D.

3

12:00 - 13:20

7

17,18

Fizika. Astranomiya,

Ingliz tili

Xudayberdiyev F

Shakarov A 

4

13:30 - 14:50

28

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Yakka tartib

Rasidxo`jayeva N

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Yakka tartib

Rasidxo`jayeva N

3

12:00 - 13:20

 

Kimyo

Ubaydullayeva M

4

13:30 - 14:50

1

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Rasidxo'jayeva N.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxona, Matolarga badiiy

Rasidxo'jayeva N.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Modellashtirish, Yakka tartib

Rasidxo'jayeva N.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Rashidxo'jayeva N. A.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Rasidxo'jayeva N.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Rasidxo'jayeva N.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Toshmamatov A.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Rangtasvir

Toshmamatov A.

104-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-4

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

17,18

Matematika

Ro'ziyev I

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F

3

12:00 - 13:20

13,14

Informatika va Axborot tex

 Azimov F. E.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M

2

10:00 - 11:20

Ustsxona

Yakka tartib

Azimova O

3

12:00 - 13:20

30

Tarix

Kozimova N

4

13:30 - 14:50

24,19

Rus tili

Erkabayeva D

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

13,14

Informatika va Axborot tex

 Azimov F

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

3

12:00 - 13:20

7

17,18

Fizika. Astranomiya,

Ingliz tili

Xudayberdiyev F

Abdurasulova M

4

13:30 - 14:50

9

 Biologiya  Maxmudova D

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M

2

10:00 - 11:20

25

23

Ona tili va adabiyot

San`at tarixi

Usmonova M

Shamsiyeva D

3

12:00 - 13:20

 27

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Azimova O

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Azimova O

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxona, Matolarga badiiy

Azimova O

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Modellashtirish, Yakka tartib

Azimova O

4

13:30 - 14:50

9

3

Biologiya

Kimyo

Maxmudova D

Ubaydullayeva M

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Chizmatasvir

Qo`ziyeva Sh

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Rangtasvir

Qo`ziyeva Sh

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Azimova O

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Azimova O

104-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-5

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

17,18

Matematika

Ro'ziyev I

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F

3

12:00 - 13:20

13,14

Informatika va Axborot tex

 Azimov F. E.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M

2

10:00 - 11:20

Ustsxona

Yakka tartib

Azimova O

3

12:00 - 13:20

30

Tarix

Kozimova N

4

13:30 - 14:50

24,19

Rus tili

Erkabayeva D

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

13,14

Informatika va Axborot tex

 Azimov F

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

3

12:00 - 13:20

7

17,18

Fizika. Astranomiya,

Ingliz tili

Xudayberdiyev F

Abdurasulova M

4

13:30 - 14:50

9

 Biologiya  Maxmudova D

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M

2

10:00 - 11:20

25

23

Ona tili va adabiyot

San`at tarixi

Usmonova M

Shamsiyeva D

3

12:00 - 13:20

 27

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Sadirova Sh

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Sadirova Sh

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxona, Matolarga badiiy

Sadirova Sh

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Modellashtirish, Yakka tartib

Sadirova Sh

4

13:30 - 14:50

9

3

Biologiya

Kimyo

Maxmudova D

Ubaydullayeva M

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Sadirova Sh

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Sadirova Sh

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Paxriddinov B

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Rangtasvir

Paxriddinov B

104-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-6

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

17,18

Matematika

Ro'ziyev I

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F

3

12:00 - 13:20

13,14

Informatika va Axborot tex

 Azimov F. E.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M

2

10:00 - 11:20

Ustsxona

Yakka tartib

Azimova O

3

12:00 - 13:20

30

Tarix

Kozimova N

4

13:30 - 14:50

24,19

Rus tili

Erkabayeva D

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

13,14

Informatika va Axborot tex

 Azimov F

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

3

12:00 - 13:20

7

17,18

Fizika. Astranomiya,

Ingliz tili

Xudayberdiyev F

Abdurasulova M

4

13:30 - 14:50

9

 Biologiya  Maxmudova D

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M

2

10:00 - 11:20

25

23

Ona tili va adabiyot

San`at tarixi

Usmonova M

Shamsiyeva D

3

12:00 - 13:20

 27

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Tojiboyeva N

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Tojiboyeva N

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxona, Matolarga badiiy

Tojiboyeva N

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Modellashtirish, Yakka tartib

Tojiboyeva N

4

13:30 - 14:50

9

3

Biologiya

Kimyo

Maxmudova D

Ubaydullayeva M

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Tojiboyeva N

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Tojiboyeva N

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Islomov Sh

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Rangtasvir

Islomov Sh

105-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-7

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

29

Tarix

Omonov A.

2

10:00 - 11:20

25

23

Ona tili va adabiyot

San`at tarixi

Usmonova M

Shamsiyeva D

3

12:00 - 13:20

24

Rus tili

Erkabayeva D.

4

13:30 - 14:50

9

3

Biologiya

Kimyo

Maxmudova D

Ubaydullayeva M

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

13,14

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh

2

10:00 - 11:20

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M.

3

12:00 - 13:20

25

Kimyo

Ubaydullayeva M

4

13:30 - 14:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Matematika

Ro'ziyev I

2

10:00 - 11:20

 

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

3

12:00 - 13:20

9

Biologiya

Maxmudova D.

4

13:30 - 14:50

7

17,18

Fizika. Astranomiya

Ingliz tili

Xudayberdiyev F.

Abdurasulova M

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

13,14

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Quziyeva M.

4

13:30 - 14:50

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Quziyeva M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxona

Matolarga badiiy

Quziyeva M.

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Modellashtirish

Yakka tartib

Quziyeva M

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Quziyeva M. T.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Quziyeva M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Quziyeva M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Quziyeva Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Rangtasvir

Quziyeva Sh

105-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-8

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

29

Tarix

Omonov A.

2

10:00 - 11:20

25

23

Ona tili va adabiyot

San`at tarixi

Usmonova M

Shamsiyeva D

3

12:00 - 13:20

24

Rus tili

Erkabayeva D.

4

13:30 - 14:50

9

3

Biologiya

Kimyo

Maxmudova D

Ubaydullayeva M

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

13,14

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh

2

10:00 - 11:20

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M.

3

12:00 - 13:20

25

Kimyo

Ubaydullayeva M

4

13:30 - 14:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Matematika

Ro'ziyev I

2

10:00 - 11:20

 

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

3

12:00 - 13:20

9

Biologiya

Maxmudova D.

4

13:30 - 14:50

7

17,18

Fizika. Astranomiya

Ingliz tili

Xudayberdiyev F.

Abdurasulova M

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

13,14

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Saidberdiyeva S

4

13:30 - 14:50

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Saidberdiyeva S

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxona

Matolarga badiiy

Saidberdiyeva S

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Modellashtirish

Yakka tartib

Saidberdiyeva S

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Quziyeva M. T.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Chizmatasvir

Toshmamatov A

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Rangtasvir

Toshmamatov A

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Saidberdiyeva S

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Saidberdiyeva S

105-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-9

 

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

29

Tarix

Omonov A.

2

10:00 - 11:20

25

23

Ona tili va adabiyot

San`at tarixi

Usmonova M

Shamsiyeva D

3

12:00 - 13:20

24

Rus tili

Erkabayeva D.

4

13:30 - 14:50

9

3

Biologiya

Kimyo

Maxmudova D

Ubaydullayeva M

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

13,14

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh

2

10:00 - 11:20

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M.

3

12:00 - 13:20

25

Kimyo

Ubaydullayeva M

4

13:30 - 14:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Matematika

Ro'ziyev I

2

10:00 - 11:20

 

Maxsus kurs (O'zMEO)

Omonov A

3

12:00 - 13:20

9

Biologiya

Maxmudova D.

4

13:30 - 14:50

7

17,18

Fizika. Astranomiya

Ingliz tili

Xudayberdiyev F.

Abdurasulova M

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

13,14

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Rahmatullayeva

4

13:30 - 14:50

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Chizmatasvir

Xoliqov S

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Rangtasvir

Xoliqov S

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

Rahmatullayeva

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Quziyeva M. T.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Rahmatullayeva

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxona

Matolarga badiiy

Rahmatullayeva

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Modellashtirish

Yakka tartib

Rahmatullayeva

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Rahmatullayeva

106-guruh - Grimchi rassom-1

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

2

10:00 - 11:20

29

Tarix

Omonov A.

3

12:00 - 13:20

1

Amaliy geografiya

Akbarov G'.

4

13:30 - 14:50

24,19

Rus tili

Erkabayeva D.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

3

12:00 - 13:20

9

Biologiya

Maxmudova D.

4

13:30 - 14:50

17,18

Ingliz tili

Ilxomova F.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

2

10:00 - 11:20

12

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh.

3

12:00 - 13:20

 

Iqtisodiyot asoslari

Yuldosheva D.

4

13:30 - 14:50

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

2

10:00 - 11:20

12

Matematika

Ro'ziyev I.

3

12:00 - 13:20

17,18

Ingliz tili

Ilxomova F.

4

13:30 - 14:50

 

 

 

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

Huquqshunoslik

Sadriddinov I.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

 

 

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

chizmatasvir

Xoliqov S.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Egamberdiyeva D.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Ustaxonada ishlash

Rashidxo'jayeva M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

 

 

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

 

 

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

 

 

106-guruh - Teatr san'ati butafori rassomi-1

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

2

10:00 - 11:20

29

Tarix

Omonov A.

3

12:00 - 13:20

1

Amaliy geografiya

Akbarov G'.

4

13:30 - 14:50

24,19

Rus tili

Erkabayeva D., Matchanova A.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

3

12:00 - 13:20

9

Biologiya

Maxmudova D.

4

13:30 - 14:50

17,18

Ingliz tili

Ilxomova F., Toshpo'latova S.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

2

10:00 - 11:20

12

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh.

3

12:00 - 13:20

 

Iqtisodiyot asoslari

Yuldosheva D.

4

13:30 - 14:50

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

2

10:00 - 11:20

12

Matematika

Ro'ziyev I.

3

12:00 - 13:20

17,18

Ingliz tili

Ilxomova F., Toshpo'latova S.

4

13:30 - 14:50

 

Yakka tartib

Dementev D.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

Huquqshunoslik

Sadriddinov I.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

chizmatasvir

Minich O.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Dementev D.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Egamberdiyeva D.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Dementev D.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Dementev D.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Dementev D.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Dementev D.

106-guruh - Teatr saxna bezagi rangtasvir rassomi-1

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

2

10:00 - 11:20

29

Tarix

Omonov A.

3

12:00 - 13:20

1

Amaliy geografiya

Akbarov G'.

4

13:30 - 14:50

24,19

Rus tili

Matchanova A.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

3

12:00 - 13:20

9

Biologiya

Maxmudova D.

4

13:30 - 14:50

17,18

Ingliz tili

Toshpo'latova S.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

2

10:00 - 11:20

12

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh.

3

12:00 - 13:20

 

Iqtisodiyot asoslari

Yuldosheva D.

4

13:30 - 14:50

28

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

2

10:00 - 11:20

12

Matematika

Ro'ziyev I.

3

12:00 - 13:20

17,18

Ingliz tili

Toshpo'latova S.

4

13:30 - 14:50

 

Yakka tartib

Egamova K.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

Huquqshunoslik

Sadriddinov I.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

chizmatasvir

Islomov Sh.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

chizmatasvir

Islomov Sh.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Egamberdiyeva D.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Egamova K.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Egamova K.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Egamova K.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Egamova K.

107-guruh - Qayta tiklash rassomi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Erkabayeva D.

3

12:00 - 13:20

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

4

13:30 - 14:50

29

Tarix

Omonov A.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M.

2

10:00 - 11:20

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

3

12:00 - 13:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

4

13:30 - 14:50

9

Biologiya

Maxmudova D.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

2

10:00 - 11:20

1

Amaliy geografiya

Akbarov G'.

3

12:00 - 13:20

12

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh.

4

13:30 - 14:50

 

Iqtisodiyot asoslari

Yuldosheva D.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M.

2

10:00 - 11:20

28

Huquqshunoslik

Sadriddinov I.

3

12:00 - 13:20

12

Matematika

Ro'ziyev I.

4

13:30 - 14:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

chizmatasvir

Sosedova E.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Axmadxo'jayev A.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Axmadxo'jayev A.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Omonov A. M.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Kompazitsiya

Axmadxo'jayev A.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Axmadxo'jayev A.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Axmadxo'jayev A.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Axmadxo'jayev A.

107-guruh - Maxobatli bezak san'ati rassomi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Erkabayeva D., Matchanova A.

3

12:00 - 13:20

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

4

13:30 - 14:50

29

Tarix

Omonov A.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M., Toshpo'latova S.

2

10:00 - 11:20

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

3

12:00 - 13:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

4

13:30 - 14:50

9

Biologiya

Maxmudova D.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

2

10:00 - 11:20

1

Amaliy geografiya

Akbarov G'.

3

12:00 - 13:20

12

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh.

4

13:30 - 14:50

 

Iqtisodiyot asoslari

Yuldosheva D.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M., Toshpo'latova S.

2

10:00 - 11:20

28

Huquqshunoslik

Sadriddinov I.

3

12:00 - 13:20

12

Matematika

Ro'ziyev I.

4

13:30 - 14:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Kompazitsiya

Boymatov S.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Boymatov S.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Boymatov S.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Omonov A. M.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

chizmatasvir

 

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Boymatov S.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Boymatov S.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Boymatov S.

107-guruh - Ma'daniy va arxeologiya ob'ektlarini muhofaza qilish, saqlash va ulardan foydalanish mutaxassisi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Xamidova A.

3

12:00 - 13:20

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

4

13:30 - 14:50

29

Tarix

Omonov A.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

17,18

Ingliz tili

Toshpo'latova S.

2

10:00 - 11:20

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

3

12:00 - 13:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

4

13:30 - 14:50

9

Biologiya

Maxmudova D.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

2

10:00 - 11:20

1

Amaliy geografiya

Akbarov G'.

3

12:00 - 13:20

12

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh.

4

13:30 - 14:50

 

Iqtisodiyot asoslari

Yuldosheva D.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

17,18

Ingliz tili

Toshpo'latova S.

2

10:00 - 11:20

28

Huquqshunoslik

Sadriddinov I.

3

12:00 - 13:20

12

Matematika

Ro'ziyev I.

4

13:30 - 14:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

 

 

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

chizmatasvir

Sosedova E.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

 

 

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Omonov A. M.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Me'moriy va AOQTS

Mavlonov M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

 

 

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

 

 

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

 

 

108-guruh - Grafika rassomi-1

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Biologiya

Maxmudova D.

2

10:00 - 11:20

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

3

12:00 - 13:20

29

Tarix

Omonov A.

4

13:30 - 14:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

2

10:00 - 11:20

1

Amaliy geografiya

Akbarov G'.

3

12:00 - 13:20

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M.

4

13:30 - 14:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

 

Iqtisodiyot asoslari

Yuldosheva D.

2

10:00 - 11:20

6

Matematika

Andayev M.

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

4

13:30 - 14:50

12

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

Huquqshunoslik

Sadriddinov I.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Erkabayeva D.

3

12:00 - 13:20

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

4

13:30 - 14:50

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

chizmatasvir

Maxkamov B.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Maxkamov B.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Maxkamov B.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Shadjalilova M.Sh.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Kompazitsiya

Maxkamov B.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Maxkamov B.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Maxkamov B.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Maxkamov B.

108-guruh - Grafika rassomi-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Biologiya

Maxmudova D.

2

10:00 - 11:20

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

3

12:00 - 13:20

29

Tarix

Omonov A.

4

13:30 - 14:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

2

10:00 - 11:20

1

Amaliy geografiya

Akbarov G'.

3

12:00 - 13:20

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M., Toshpo'latova S.

4

13:30 - 14:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

 

Iqtisodiyot asoslari

Yuldosheva D.

2

10:00 - 11:20

6

Matematika

Andayev M.

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

4

13:30 - 14:50

12

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

Huquqshunoslik

Sadriddinov I.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Erkabayeva D., Matchanova A.

3

12:00 - 13:20

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

4

13:30 - 14:50

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M., Toshpo'latova S.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

chizmatasvir

Rajabov N.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Shadjalilova M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Shadjalilova M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Shadjalilova M.Sh.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Kompazitsiya

Shadjalilova M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Shadjalilova M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Shadjalilova M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Shadjalilova M.

108-guruh - Grafika rassomi-3

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Biologiya

Maxmudova D.

2

10:00 - 11:20

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

3

12:00 - 13:20

29

Tarix

Omonov A.

4

13:30 - 14:50

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

2

10:00 - 11:20

1

Amaliy geografiya

Akbarov G'.

3

12:00 - 13:20

17,18

Ingliz tili

Toshpo'latova S.

4

13:30 - 14:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

 

Iqtisodiyot asoslari

Yuldosheva D.

2

10:00 - 11:20

6

Matematika

Andayev M.

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

4

13:30 - 14:50

12

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

28

Huquqshunoslik

Sadriddinov I.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Xamidova A.

3

12:00 - 13:20

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

4

13:30 - 14:50

17,18

Ingliz tili

Toshpo'latova S.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

chizmatasvir

Inagamova X.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Inagamova X.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Inagamova X.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Shadjalilova M. Sh.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Kompazitsiya

Inagamova X.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Inagamova X.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Inagamova X.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Inagamova X.

109-guruh - Lakli miniatyura rassomi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Erkabayeva D.

2

10:00 - 11:20

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

3

12:00 - 13:20

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

4

13:30 - 14:50

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

1

Amaliy geografiya

Akbarov G'.

2

10:00 - 11:20

29

Tarix

Omonov A.

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

4

13:30 - 14:50

 

Iqtisodiyot asoslari

Yuldosheva D.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Rajabov N.

2

10:00 - 11:20

15,16

Ingliz tili

Abdurasulova M.

3

12:00 - 13:20

6

Matematika

Andayev M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Isaqjonov X.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh.

2

10:00 - 11:20

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M.

3

12:00 - 13:20

28

Huquqshunoslik

Sadriddinov I.

4

13:30 - 14:50

9

Biologiya

Maxmudova D.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Kompazitsiya

Isaqjonov X.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Isaqjonov X.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

 Kuryazov Sh. U.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

chizmatasvir

Rajabov N.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Isaqjonov X.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Isaqjonov X.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Isaqjonov X.

109-guruh - 109-guruh - Xaykaltarosh

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Erkabayeva D., Matchanova A.

2

10:00 - 11:20

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

3

12:00 - 13:20

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

4

13:30 - 14:50

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

1

Amaliy geografiya

Akbarov G'.

2

10:00 - 11:20

29

Tarix

Omonov A.

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

4

13:30 - 14:50

 

Iqtisodiyot asoslari

Yuldosheva D.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Rajabov N.

2

10:00 - 11:20

15,16

Ingliz tili

Abdurasulova M., Toshpo'latova S.

3

12:00 - 13:20

6

Matematika

Andayev M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

 Kuryazov Sh.U.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh.

2

10:00 - 11:20

17,18

Ingliz tili

Abdurasulova M., Toshpo'latova S.

3

12:00 - 13:20

28

Huquqshunoslik

Sadriddinov I.

4

13:30 - 14:50

9

Biologiya

Maxmudova D.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Kompazitsiya

 Kuryazov Sh.U.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Kuryazov Sh.U.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

Kuryazov Sh.U.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

chizmatasvir

Sosedova E

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Kuryazov Sh.U.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Kuryazov Sh.U.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Kuryazov Sh.U.

109-guruh - Yog'och o'ymakorligi bo'yicha usta rassom

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Xamidova A.

2

10:00 - 11:20

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

3

12:00 - 13:20

3

Kimyo

Ubaydullayeva M.

4

13:30 - 14:50

28

O'zbekiston Konstitutsiyasi

Sadriddinov I.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

1

Amaliy geografiya

Akbarov G'.

2

10:00 - 11:20

29

Tarix

Omonov A.

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Bobilov A.

4

13:30 - 14:50

 

Iqtisodiyot asoslari

Yuldosheva D.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Rajabov N.

2

10:00 - 11:20

15,16

Ingliz tili

Toshpo'latova S.

3

12:00 - 13:20

6

Matematika

Andayev M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Shermuhammedov J.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Informatika va Axborot tex

Achilova Sh.

2

10:00 - 11:20

17,18

Ingliz tili

Toshpo'latova S.

3

12:00 - 13:20

28

Huquqshunoslik

Sadriddinov I.

4

13:30 - 14:50

9

Biologiya

Maxmudova D.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Ona tili va adabiyot

Usmonova M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Kompazitsiya

Shermuhammedov J.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Shermuhammedov J.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Manaviyat soati

 Kuryazov Sh. U.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

chizmatasvir

 

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Shermuhammedov J.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Shermuhammedov J.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Shermuhammedov J.

110-группа - Художник станковой живописи-5

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

2

10:00 - 11:20

15, 20

Английский язык

Илхомова Ф.

3

12:00 - 13:20

27

Эканомика

Рахимбекова З.

4

13:30 - 14:50

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Информатика и ИТ

Азимов Ф. Э.

2

10:00 - 11:20

20, 15

Узб. Язык

Миржалилова И.

3

12:00 - 13:20

31

История

Ганиева М.

4

13:30 - 14:50

27

Конституция

Рахимбекова З.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

11

Математика

Ни Р.В.

2

10:00 - 11:20

3

Химя

Убайдуллаева М.

3

12:00 - 13:20

1

География

Акбаров Г.

4

13:30 - 14:50

19

Литература

Матчанова А.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Биология

Махмудова Д.

2

10:00 - 11:20

19

Литература

Матчанова А.

3

12:00 - 13:20

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

4

13:30 - 14:50

27

Прововедения

Рахимбекова З.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Рисунок

Муллажонов Б.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Муллажонов Б.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Муллажонов Б.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Час духовности

 Каюмова Д.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Композиция

Муллажонов Б.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Муллажонов Б.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Муллажонов Б.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Муллажонов Б.

110-группа - Художник станковой живописи-6

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

2

10:00 - 11:20

15, 20

Английский язык, Узб. Язык

Илхомова Ф., Миржалилова И.

3

12:00 - 13:20

27

Эканомика

Рахимбекова З.

4

13:30 - 14:50

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Информатика и ИТ

Азимов Ф.Э.

2

10:00 - 11:20

20, 15

Английский язык, Узб. Язык

Аскарова З., Миржалилова И.

3

12:00 - 13:20

31

История

Ганиева М.

4

13:30 - 14:50

27

Конституция

Рахимбекова З.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

11

Математика

Ни Р.В.

2

10:00 - 11:20

3

Химя

Убайдуллаева М.

3

12:00 - 13:20

1

География

Акбаров Г.

4

13:30 - 14:50

19

Литература

Матчанова А.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Биология

Махмудова Д.

2

10:00 - 11:20

19

Литература

Матчанова А.

3

12:00 - 13:20

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

4

13:30 - 14:50

27

Прововедения

Рахимбекова З.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Рисунок

Махкамов Б.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Махкамов Б.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Махкамов Б.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Часи духовности

Каюмова Д.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Композиция

Махкамов Б.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Махкамов Б.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Махкамов Б.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Махкамов Б.

110-группа - Художник монументальной живописи-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

2

10:00 - 11:20

15, 20

Узб. Язык

Миржалилова И.

3

12:00 - 13:20

27

Эканомика

Рахимбекова З.

4

13:30 - 14:50

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

12

Информатика и ИТ

Азимов Ф.Э.

2

10:00 - 11:20

20, 15

Английский язык

Аскарова З.

3

12:00 - 13:20

31

История

Ганиева М.

4

13:30 - 14:50

27

Конституция

Рахимбекова З.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

11

Математика

Ни Р.В.

2

10:00 - 11:20

3

Химя

Убайдуллаева М.

3

12:00 - 13:20

1

География

Акбаров Г.

4

13:30 - 14:50

19

Литература

Матчанова А.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Биология

Махмудова Д.

2

10:00 - 11:20

19

Литература

Матчанова А.

3

12:00 - 13:20

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

4

13:30 - 14:50

27

Прововедения

Рахимбекова З.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Рисунок

Шин И.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Шин И.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Шин И.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Часи духовности

 Каюмова Д.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Композиция

Шин И.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Шин И.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Шин И.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Шин И.

111-группа - Художник искусства театральных костюмов-10

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

2

10:00 - 11:20

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

3

12:00 - 13:20

15, 20

Английский язык

Илхомова Ф.

4

13:30 - 14:50

27

Эканомика

Рахимбекова З.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

31

История

Ганиева М.

2

10:00 - 11:20

12

Информатика и ИТ

Азимов Ф.Э.

3

12:00 - 13:20

1

География

Акбаров Г.

4

13:30 - 14:50

20, 15

Узб. Язык

Миржалолова И.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

19

Литература

Матчанова А.

2

10:00 - 11:20

11

Математика

Ни Р.В.

3

12:00 - 13:20

3

Химя

Убайдуллаева М.

4

13:30 - 14:50

27

Конституция

Рахимбекова З.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

19

Литература

Матчанова А.

2

10:00 - 11:20

9

Биология

Махмудова Д.

3

12:00 - 13:20

27

Прововедения

Рахимбекова З.

4

13:30 - 14:50

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Проектироват

Эргашева О.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивудальная работа

Эргашева О.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Эргашева О.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Часи духовности

Зияева Д. Р.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Пахриддинов Б.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Эргашева О.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Рисунок

Пахриддинов Б.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Эргашева О.

111-группа - Художник искусства театральных костюмов-11

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

2

10:00 - 11:20

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

3

12:00 - 13:20

15, 20

Английский язык, Узб. Язык

Илхомова Ф., Миржалилова И.

4

13:30 - 14:50

27

Эканомика

Рахимбекова З.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

31

История

Ганиева М.

2

10:00 - 11:20

12

Информатика и ИТ

Азимов Ф. Э.

3

12:00 - 13:20

1

География

Акбаров Г.

4

13:30 - 14:50

20, 15

Английский язык, Узб. Язык

Аскарова З., Миржалолова И.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

19

Литература

Матчанова А.

2

10:00 - 11:20

11

Математика

Ни Р.В.

3

12:00 - 13:20

3

Химя

Убайдуллаева М.

4

13:30 - 14:50

27

Конституция

Рахимбекова З.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

19

Литература

Матчанова А.

2

10:00 - 11:20

9

Биология

Махмудова Д.

3

12:00 - 13:20

27

Прововедения

Рахимбекова З.

4

13:30 - 14:50

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Проектироват

Эрматова Д.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивудальная работа

Эрматова Д.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Эрматова Д.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Часи духовности

Зияева Д. Р.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Эрматова Д.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Эрматова Д.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Рисунок

Ван В.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Эрматова Д.

111-группа - Художник искусства театральных костюмов-12

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

2

10:00 - 11:20

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

3

12:00 - 13:20

15, 20

Узб. Язык

Миржалилова И.

4

13:30 - 14:50

27

Эканомика

Рахимбекова З.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

31

История

Ганиева М.

2

10:00 - 11:20

12

Информатика и ИТ

Азимов Ф. Э.

3

12:00 - 13:20

1

География

Акбаров Г.

4

13:30 - 14:50

20, 15

Английский язык

Аскарова З.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

19

Литература

Матчанова А.

2

10:00 - 11:20

11

Математика

Ни Р.В.

3

12:00 - 13:20

3

Химя

Убайдуллаева М.

4

13:30 - 14:50

27

Конституция

Рахимбекова З.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

19

Литература

Матчанова А.

2

10:00 - 11:20

9

Биология

Махмудова Д.

3

12:00 - 13:20

27

Прововедения

Рахимбекова З.

4

13:30 - 14:50

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Проектироват

Гафурова Ф.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивудальная работа

Гафурова Ф.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Гафурова Ф.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Часи духовности

Зияева Д. Р.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Рисунок

Ван В.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Гафурова Ф.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Гафурова Ф.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Гафурова Ф.

112-группа - Художник гримёр-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

1

География

Акбаров Г.

2

10:00 - 11:20

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

3

12:00 - 13:20

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

4

13:30 - 14:50

15, 20

Английский язык

Илхомова Ф.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

20,15

Узб. Язык

Миржалолова И.

2

10:00 - 11:20

9

Биология

Махмудова Д.

3

12:00 - 13:20

12

Информатика и ИТ

Азимов Ф. Э.

4

13:30 - 14:50

31

История

Ганиева М.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

27

Эканомика

Рахимбекова З.

2

10:00 - 11:20

19

Литература

Матчанова А.

3

12:00 - 13:20

27

Конституция

Рахимбекова З.

4

13:30 - 14:50

9

Химя

Убайдуллаева М.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Прововедения

Рахимбекова З.

2

10:00 - 11:20

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

3

12:00 - 13:20

19

Литература

Матчанова А.

4

13:30 - 14:50

11

Математика

Ни Р.В.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Рисунок

Кузиева Ш.

2

10:00 - 11:20

мастерская

 

 

3

12:00 - 13:20

мастерская

 

 

4

13:30 - 14:50

мастерская

Рисунок

Кузиева Ш.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Работа мастерская

Буриева З.

2

10:00 - 11:20

мастерская

 

 

3

12:00 - 13:20

мастерская

 

 

4

13:30 - 14:50

мастерская

 

 

112-группа - Театрального художника бутафория-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

1

География

Акбаров Г.

2

10:00 - 11:20

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

3

12:00 - 13:20

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

4

13:30 - 14:50

15, 20

Английский язык, Узб. Язык

Илхомова Ф., Миржалолова И.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

20,15

Английский язык, Узб. Язык

Аскарова З., Миржалолова И.

2

10:00 - 11:20

9

Биология

Махмудова Д.

3

12:00 - 13:20

12

Информатика и ИТ

Азимов Ф. Э.

4

13:30 - 14:50

31

История

Ганиева М.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

27

Эканомика

Рахимбекова З.

2

10:00 - 11:20

19

Литература

Матчанова А.

3

12:00 - 13:20

27

Конституция

Рахимбекова З.

4

13:30 - 14:50

9

Химя

Убайдуллаева М.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Прововедения

Рахимбекова З.

2

10:00 - 11:20

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

3

12:00 - 13:20

19

Литература

Матчанова А.

4

13:30 - 14:50

11

Математика

Ни Р.В.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Проектироват

Дементьев Д.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Дементьев Д.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Дементьев Д.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Часи духовности

Зокиржонова М. Г.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Рисунок

Минич О.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Кляер Г.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Кляер Г.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Кляер Г.

112-группа - Художник декорация-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

1

География

Акбаров Г.

2

10:00 - 11:20

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

3

12:00 - 13:20

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

4

13:30 - 14:50

15, 20

Узб. Язык

Миржалолова И.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

20,15

Английский язык

Аскарова З.

2

10:00 - 11:20

9

Биология

Махмудова Д.

3

12:00 - 13:20

12

Информатика и ИТ

Азимов Ф. Э.

4

13:30 - 14:50

31

История

Ганиева М.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

27

Эканомика

Рахимбекова З.

2

10:00 - 11:20

19

Литература

Матчанова А.

3

12:00 - 13:20

27

Конституция

Рахимбекова З.

4

13:30 - 14:50

9

Химя

Убайдуллаева М.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Прововедения

Рахимбекова З.

2

10:00 - 11:20

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

3

12:00 - 13:20

19

Литература

Матчанова А.

4

13:30 - 14:50

11

Математика

Ни Р.В.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Мазитов В.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Мазитов В.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Рисунок

Ван В.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Часи духовности

Зокиржонова М. Г.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Проектироват

Мазитов В.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Мазитов В.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Мазитов В.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Мазитов В.

113-группа - Графический художник-4

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

15, 20

Английский язык

Илхомова Ф.

2

10:00 - 11:20

27

Эканомика

Рахимбекова З.

3

12:00 - 13:20

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

4

13:30 - 14:50

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Химя

Убайдуллаева М.

2

10:00 - 11:20

27

Прововедения

Рахимбекова З.

3

12:00 - 13:20

20, 15

Узб. Язык

Миржалолова И.

4

13:30 - 14:50

12

Информатика и ИТ

Азимов Ф. Э.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Биология

Махмудова Д.

2

10:00 - 11:20

27

Конституция

Рахимбекова З.

3

12:00 - 13:20

19

Литература

Матчанова А.

4

13:30 - 14:50

1

География

Акбаров Г.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

2

10:00 - 11:20

31

История

Ганиева М.

3

12:00 - 13:20

11

Математика

Ни Р.В.

4

13:30 - 14:50

19

Литература

Матчанова А.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Композиция

Азихонов Р.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Азихонов Р.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Азихонов Р.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Часи духовности

 Гаеиева М. С.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Рисунок

Азихонов Р.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Азихонов Р.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Азихонов Р.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Азихонов Р.

113-группа - Графический художник-5

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

15, 20

Английский язык, Узб. Язык

Илхомова Ф., Миржалолова И.

2

10:00 - 11:20

27

Эканомика

Рахимбекова З.

3

12:00 - 13:20

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

4

13:30 - 14:50

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Химя

Убайдуллаева М.

2

10:00 - 11:20

27

Прововедения

Рахимбекова З.

3

12:00 - 13:20

20, 15

Английский язык, Узб. Язык

Аскарова З., Миржалолова И.

4

13:30 - 14:50

12

Информатика и ИТ

Азимов Ф. Э.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Биология

Махмудова Д.

2

10:00 - 11:20

27

Конституция

Рахимбекова З.

3

12:00 - 13:20

19

Литература

Матчанова А.

4

13:30 - 14:50

1

География

Акбаров Г.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

2

10:00 - 11:20

31

История

Ганиева М.

3

12:00 - 13:20

11

Математика

Ни Р.В.

4

13:30 - 14:50

19

Литература

Матчанова А.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Композиция

Галицкая К.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Галицкая К.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Галицкая К.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Часи духовности

 Гаеиева М. С.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Рисунок

Галицкая К.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Галицкая К.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Галицкая К.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Галицкая К.

113-группа - Графический художник-6

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

15, 20

Английский язык, Узб. Язык

Илхомова Ф., Миржалолова И.

2

10:00 - 11:20

27

Эканомика

Рахимбекова З.

3

12:00 - 13:20

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

4

13:30 - 14:50

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

3

Химя

Убайдуллаева М.

2

10:00 - 11:20

27

Прововедения

Рахимбекова З.

3

12:00 - 13:20

20, 15

Английский язык, Узб. Язык

Аскарова З., Миржалолова И.

4

13:30 - 14:50

12

Информатика и ИТ

Азимов Ф. Э.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

9

Биология

Махмудова Д.

2

10:00 - 11:20

27

Конституция

Рахимбекова З.

3

12:00 - 13:20

19

Литература

Матчанова А.

4

13:30 - 14:50

1

География

Акбаров Г.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

8

Физика. Асераномия

Жуманов А.

2

10:00 - 11:20

31

История

Ганиева М.

3

12:00 - 13:20

11

Математика

Ни Р.В.

4

13:30 - 14:50

19

Литература

Матчанова А.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Композиция

Галицкая К.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Галицкая К.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Галицкая К.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Часи духовности

 Гаеиева М. С.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

мастерская

Рисунок

Галицкая К.

2

10:00 - 11:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Галицкая К.

3

12:00 - 13:20

мастерская

Индивидуальные занятия

Галицкая К.

4

13:30 - 14:50

мастерская

Индивидуальные занятия

Галицкая К.