201-guruh - Dastgohli rangtasvir rassomi-1

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Xakimov Sh.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Xakimov Sh.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Xakimov Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

ashyolar texn

Xakimov Sh.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Rangtasvir

Xakimov Sh.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Rangtasvir

Xakimov Sh.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Kompazisiya

Xakimov Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Xakimov Sh.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

6

Matematika

Andayev M.

2

10:00 - 11:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

Xakimov Sh.

4

13:30 - 14:50

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

16

Ingliz tili

Usmonova M.

2

10:00 - 11:20

5

Tarix

Yangiboyeva F.

3

12:00 - 13:20

4

Falsafiy fanlar

Shokirova D.

4

13:30 - 14:50

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

2

10:00 - 11:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

Xakimov Sh.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Usmonova M.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

8

Fizika. Astranomiya

Jumanov A.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Xamidova A.

3

12:00 - 13:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Xakimov Sh.

201-guruh - Dastgohli rangtasvir rassomi-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Mavlonov F.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Mavlonov F.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Mavlonov F.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

ashyolar texn

Mavlonov F.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Rangtasvir

Mavlonov F.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Rangtasvir

Mavlonov F.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Kompazisiya

Mavlonov F.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Mavlonov F.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

6

Matematika

Andayev M.

2

10:00 - 11:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

Mavlonov F.

4

13:30 - 14:50

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

16

Ingliz tili

Usmonova M., Jo'rayeva M.

2

10:00 - 11:20

5

Tarix

Yangiboyeva F.

3

12:00 - 13:20

4

Falsafiy fanlar

Shokirova D.

4

13:30 - 14:50

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

2

10:00 - 11:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

Mavlonov F.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Usmonova M.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

8

Fizika. Astranomiya

Jumanov A.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Xamidova A., Matjonova A .

3

12:00 - 13:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Mavlonov F.

201-guruh - Dastgohli rangtasvir rassomi-3

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Maxkamov B.B.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Maxkamov B.B.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Maxkamov B.B.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

ashyolar texn

Maxkamov B.B.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Rangtasvir

Maxkamov B.B.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Rangtasvir

Maxkamov B.B.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Kompazisiya

Maxkamov B.B.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Maxkamov B.B.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

6

Matematika

Andayev M.

2

10:00 - 11:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

Maxkamov B.B.

4

13:30 - 14:50

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

16

Ingliz tili

Jo'rayeva M.

2

10:00 - 11:20

5

Tarix

Yangiboyeva F.

3

12:00 - 13:20

4

Falsafiy fanlar

Shokirova D.

4

13:30 - 14:50

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

2

10:00 - 11:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

3

12:00 - 13:20

Ustsxona

Yakka tartib

Maxkamov B.B.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Usmonova M.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

8

Fizika. Astranomiya

Jumanov A.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Matjonova A.

3

12:00 - 13:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

4

13:30 - 14:50

Ustsxona

Yakka tartib

Maxkamov B.B.

202-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-1

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Rashidova D.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxonada ishlash

Rashidova D.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Matolarga badiiy ishlov berish

Rashidova D.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Zamonaviy va tarixiy liboislarni modellashtirish

Rashidova D.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Islomov Sh.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chimatasvir

Islomov Sh.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Islomov Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Rashidova D.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

23

Libos tarixi

Gaziyeva Sh.

2

10:00 - 11:20

5

Tarix

Yangiboyeva F.

3

12:00 - 13:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

4

13:30 - 14:50

16

Ingliz tili

Usmonova M.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Rashidova D.

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

3

12:00 - 13:20

24,19

Rus tili

Xamidova A.

4

13:30 - 14:50

4

Falsafiy fanlar

Shokirova D.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

2

10:00 - 11:20

6

Matematika

Andayev M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Rashidova D.

4

13:30 - 14:50

4

Manaviyat soati

Andayev M.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

2

10:00 - 11:20

8

Fizika. Astranomiya

Jumanov A.

3

12:00 - 13:20

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

4

13:30 - 14:50

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

202-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Zokirjonova M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxonada ishlash

Zokirjonova M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Matolarga badiiy ishlov berish

Zokirjonova M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Zamonaviy va tarixiy liboislarni modellashtirish

Zokirjonova M.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Van V.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chimatasvir

Van V.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Van V.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Zokirjonova M.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

23

Yakka tartib

Zokirjonova M.

2

10:00 - 11:20

5

Tarix

Yangiboyeva F.

3

12:00 - 13:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

4

13:30 - 14:50

16

Ingliz tili

Usmonova M., Jo'rayeva M.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Zokirjonova M.

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

3

12:00 - 13:20

24,19

Rus tili

Xamidova A., Erkabayeva D.

4

13:30 - 14:50

4

Falsafiy fanlar

Shokirova D.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

2

10:00 - 11:20

6

Matematika

Andayev M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Libos tarixi

Gaziyeva Sh.

4

13:30 - 14:50

4

Manaviyat soati

Andayev M.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

2

10:00 - 11:20

8

Fizika. Astranomiya

Jumanov A.

3

12:00 - 13:20

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

4

13:30 - 14:50

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

202-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-3

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Abdullayeva N.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxonada ishlash

Abdullayeva N.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Matolarga badiiy ishlov berish

Abdullayeva N.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Zamonaviy va tarixiy liboislarni modellashtirish

Abdullayeva N.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Toshmamatov A.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chimatasvir

Toshmamatov A.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Toshmamatov A.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Abdullayeva N.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

23

Yakka tartib

Abdullayeva N.

2

10:00 - 11:20

5

Tarix

Yangiboyeva F.

3

12:00 - 13:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

4

13:30 - 14:50

16

Ingliz tili

Jo'rayeva M.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Libos tarixi

Gaziyeva Sh.

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

3

12:00 - 13:20

24,19

Rus tili

Erkabayeva D.

4

13:30 - 14:50

4

Falsafiy fanlar

Shokirova D.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

2

10:00 - 11:20

6

Matematika

Andayev M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Abdullayeva N.

4

13:30 - 14:50

4

Manaviyat soati

Andayev M.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

2

10:00 - 11:20

8

Fizika. Astranomiya

Jumanov A.

3

12:00 - 13:20

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

4

13:30 - 14:50

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

203-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-4

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Xamidova D.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxonada ishlash

Xamidova D.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Matolarga badiiy ishlov berish

Xamidova D.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Zamonaviy va tarixiy liboislarni modellashtirish

Xamidova D.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Paxriddinov B.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chimatasvir

Xamidova D.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Xamidova D.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Xamidova D.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

5

Tarix

Yangiboyeva F.

2

10:00 - 11:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Xamidova D.

4

13:30 - 14:50

4

Falsafiy fanlar

Shokirova D.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Xamidova D.

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

4

13:30 - 14:50

16

Ingliz tili

Usmonova M.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Libos tarixi

Gaziyeva Sh.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

3

12:00 - 13:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

4

13:30 - 14:50

3

Manaviyat soati

Ubaydullayeva M.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

6

Matematika

Andayev M.

2

10:00 - 11:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

3

12:00 - 13:20

24,19

Rus tili

Xamidova A.

4

13:30 - 14:50

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

203-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-5

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Xoliqov S.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chimatasvir

Xoliqov S.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Xoliqov S.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Kuchkarova N.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Kuchkarova N.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxonada ishlash

Kuchkarova N.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Matolarga badiiy ishlov berish

Kuchkarova N.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Zamonaviy va tarixiy liboislarni modellashtirish

Kuchkarova N.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

5

Tarix

Yangiboyeva F.

2

10:00 - 11:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Libos tarixi

Gaziyeva Sh.

4

13:30 - 14:50

4

Falsafiy fanlar

Shokirova D.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Kuchkarova N.

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

4

13:30 - 14:50

16

Ingliz tili

Usmonova M., Jo'rayeva M.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Kuchkarova N.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

3

12:00 - 13:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

4

13:30 - 14:50

3

Manaviyat soati

Ubaydullayeva M.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

6

Matematika

Andayev M.

2

10:00 - 11:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

3

12:00 - 13:20

24,19

Rus tili

Xamidova A., Matjonova A .

4

13:30 - 14:50

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

203-guruh - Teatr liboslari san'ati rassomi-6

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Islomov Sh.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chimatasvir

Islomov Sh.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Islomov Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Xolmatova M.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Xolmatova M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxonada ishlash

Xolmatova M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Matolarga badiiy ishlov berish

Xolmatova M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Zamonaviy va tarixiy liboislarni modellashtirish

Xolmatova M.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

5

Tarix

Yangiboyeva F.

2

10:00 - 11:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Xolmatova M.

4

13:30 - 14:50

4

Falsafiy fanlar

Shokirova D.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Libos tarixi

Gaziyeva Sh.

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

4

13:30 - 14:50

16

Ingliz tili

Jo'rayeva M.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Xolmatova M.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

3

12:00 - 13:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

4

13:30 - 14:50

3

Manaviyat soati

Ubaydullayeva M.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

6

Matematika

Andayev M.

2

10:00 - 11:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

3

12:00 - 13:20

24,19

Rus tili

Matjonova A.

4

13:30 - 14:50

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

204-guruh - Maxobatli rangtasvir rassomi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Zokirov T.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Zokirov T.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Zokirov T.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Rangtasvir

Zokirov T.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Ashyoda kompazisiya

Zokirov T.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ashyolar texn

Zokirov T.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Kompazisiya

Zokirov T.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Zokirov T.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

2

10:00 - 11:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

3

12:00 - 13:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Zokirov T.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

5

Tarix

Yangiboyeva F.

2

10:00 - 11:20

4

Falsafiy fanlar

Shokirova D.

3

12:00 - 13:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Zokirov T.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

6

Matematika

Andayev M.

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

3

12:00 - 13:20

16

Ingliz tili

Ilxomova F.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Sagatova G.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Xamidova A.

2

10:00 - 11:20

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

3

12:00 - 13:20

7

Fizika. Astranomiya

Rajabov N.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Zokirov T.

204-guruh - Qayta tiklash rassomi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Chizmatasvir

Mavlonov M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Rangtasvir

Mavlonov M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Mavlonov M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Mavlonov M.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Ta'mirlash

Jonxodjayev I.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Nusxa ko'chirish

Mavlonov M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Kompazisiya

Jonxodjayev I.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Xattotlik

Mavlonov M.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

2

10:00 - 11:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

3

12:00 - 13:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Mavlonov M.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

5

Tarix

Yangiboyeva F.

2

10:00 - 11:20

4

Falsafiy fanlar

Shokirova D.

3

12:00 - 13:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Mavlonov M.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

6

Matematika

Andayev M.

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

3

12:00 - 13:20

16

Ingliz tili

Ilxomova F., Jo'rayeva M.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Sagatova G.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Xamidova A., Matjonova A .

2

10:00 - 11:20

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

3

12:00 - 13:20

7

Fizika. Astranomiya

Rajabov N.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Mavlonov M.

204-guruh - Grimchi rassom

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Kuziyeva Sh.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Kuziyeva Sh.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Kuziyeva Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

 

 

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Soch tarash san'ati

Rashidxo'jayeva M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Umumiy grim

Rashidxo'jayeva M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Postij

Rashidxo'jayeva M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Ustaxonoda ishlash

Rashidxo'jayeva M.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

2

10:00 - 11:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

3

12:00 - 13:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

 

 

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

5

Tarix

Yangiboyeva F.

2

10:00 - 11:20

4

Falsafiy fanlar

Shokirova D.

3

12:00 - 13:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Matematika

Andayev M.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

6

Matematika

Andayev M.

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

3

12:00 - 13:20

16

Ingliz tili

Jo'rayeva M.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Sagatova G.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Matjonova A.

2

10:00 - 11:20

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

3

12:00 - 13:20

7

Fizika. Astranomiya

Rajabov N.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

 

 

205-guruh - Teatr san'ati butafori rassomi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Minich O.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Minich O.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Minich O.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Rang va ashyo tex

Minich O.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Ustaxonada ishlash

Dementeva Ye.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Loyixalash

Dementeva Ye.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Teatr butafor san'ati

Dementeva Ye.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Motoda bezak ishlash texnikasi

Dementeva Ye.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

2

10:00 - 11:20

16

Ingliz tili

Usmonova M.

3

12:00 - 13:20

5

Tarix

Yangiboyeva F.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Xamidova M.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Xamidova M.

2

10:00 - 11:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

3

12:00 - 13:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

4

13:30 - 14:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

4

Falsafiy fanlar

Aliyev I.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Rajabov N.

3

12:00 - 13:20

24,19

Rus tili

Xamidova A.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

 Yuldoshev M. R.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

2

10:00 - 11:20

6

Matematika

Andayev M.

3

12:00 - 13:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Xamidova M.

205-guruh - Teatr saxna bezagi rangtasvir rassomi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Mirxamidova G.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Mirxamidova G.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Mirxamidova G.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Rangsunoslik

Mirxamidova G.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Loyihalash

Nomozov O.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Sahna texnikasi

Adilxodjayev M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Teatr maketi

Adilxodjayev M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

 

 

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

2

10:00 - 11:20

16

Ingliz tili

Usmonova M., Jo'rayeva M.

3

12:00 - 13:20

5

Tarix

Yangiboyeva F.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Nomozov O.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Nomozov O.

2

10:00 - 11:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

3

12:00 - 13:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

4

13:30 - 14:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

4

Falsafiy fanlar

Aliyev I.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Rajabov N.

3

12:00 - 13:20

24,19

Rus tili

Xamidova A., Matjonova A .

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

 Yuldoshev M. R.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

2

10:00 - 11:20

6

Matematika

Andayev M.

3

12:00 - 13:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Teatr tarixi

Gaziyeva Sh.

205-guruh - Maxobatli bezak san'ati rassomi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Kompozitsiya

Talipov A.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Kompozitsiya

Talipov A.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Ashyo kompozitsiya

Talipov A.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Me'mor maslahati

Talipov A.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Sosedova E.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Sosedova E.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Sosedova E.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Rangsunoslik

 

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

2

10:00 - 11:20

16

Ingliz tili

Jo'rayeva M.

3

12:00 - 13:20

5

Tarix

Yangiboyeva F.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Talipov A.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Talipov A.

2

10:00 - 11:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

3

12:00 - 13:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

4

13:30 - 14:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

4

Falsafiy fanlar

Aliyev I.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Rajabov N.

3

12:00 - 13:20

24,19

Rus tili

Matjonova A.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

 Yuldoshev M.R.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

2

10:00 - 11:20

6

Matematika

Andayev M.

3

12:00 - 13:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Talipov A.

206-guruh - Kino televidene rassomi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Kompozitsiya

G'ofurova Z.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Sahna texnikasi

G'ofurova Z.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Kompyuter grafikasi

G'ofurova Z.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

G'ofurova Z.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

G'ofurova Z.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

G'ofurova Z.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

G'ofurova Z.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

G'ofurova Z.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

2

10:00 - 11:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

3

12:00 - 13:20

16

Ingliz tili

Usmonova M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Ro'zmatova K.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Ro'zmatova K.

3

12:00 - 13:20

6

Tarix

Yangiboyeva F.

4

13:30 - 14:50

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Xamidova A.

2

10:00 - 11:20

4

Falsafiy fanlar

Aliyev I.

3

12:00 - 13:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Akbarov G. A.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

2

10:00 - 11:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Libos tarixi

Gaziyeva Sh.

4

13:30 - 14:50

6

Matematika

Andayev M.

206-guruh - Lakli miniatyura rassomi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Rajabov N.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Rajabov N.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Rajabov N.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Kompyuter grafikasi

Ibragimov R.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Xattotlik

Sulaymonova Z.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Kompozitsiya

Sulaymonova Z.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Lakliminiatyura durdonalari

Sulaymonova Z.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Sulaymonova Z.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

2

10:00 - 11:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

3

12:00 - 13:20

16

Ingliz tili

Usmonova M., Jo'rayeva M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Sulaymonova Z.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Sulaymonova Z.

3

12:00 - 13:20

6

Tarix

Yangiboyeva F.

4

13:30 - 14:50

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Xamidova A., Matjonova A .

2

10:00 - 11:20

4

Falsafiy fanlar

Aliyev I.

3

12:00 - 13:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Akbarov G'. A.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

2

10:00 - 11:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Sulaymonova Z.

4

13:30 - 14:50

6

Matematika

Andayev M.

206-guruh - Xaykaltarosh

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Kompyuter grafikasi

Ibragimov R.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Plastik anatomiya

Pashayev F.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Pashayev F.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Pashayev F.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Kompozitsiya

Pashayev F.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ashyolarga badiy ishlov berish

Pashayev F.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Xaykaltaroshlik

Pashayev F.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Ashyoshunoslik

Pashayev F.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

2

10:00 - 11:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

3

12:00 - 13:20

16

Ingliz tili

Jo'rayeva M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Pashayev F.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Pashayev F.

3

12:00 - 13:20

6

Tarix

Yangiboyeva F.

4

13:30 - 14:50

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Matjonova A.

2

10:00 - 11:20

4

Falsafiy fanlar

Aliyev I.

3

12:00 - 13:20

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Akbarov G'. A.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

2

10:00 - 11:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Yakka tartib

Pashayev F.

4

13:30 - 14:50

6

Matematika

Andayev M.

207-guruh - Yog'och o'ymakorligi bo'yicha usta-rassom

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Chizmatasvir

To'rayev T.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

To'rayev T.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

To'rayev T.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Rangtasvir

To'rayev T.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Ashyolarga badiy ishlov berish

To'rayev T.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Loyixalash

To'rayev T.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Plastik anatomiya

 

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

To'rayev T.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

To'rayev T.

2

10:00 - 11:20

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

3

12:00 - 13:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

4

13:30 - 14:50

5

Tarix

Yangiboyeva F.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

2

10:00 - 11:20

16

Ingliz tili

Usmonova M.

3

12:00 - 13:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

4

13:30 - 14:50

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Xamidova A.

3

12:00 - 13:20

4

Falsafiy fanlar

Aliyev I.

4

13:30 - 14:50

28

Manaviyat soati

Sadriddinov I.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

To'rayev T.

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

3

12:00 - 13:20

6

Matematika

Andayev M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

To'rayev T.

207-guruh - Zargarlik buyumlari usta-rassomi

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Rangli metallarga badiiy ishlav berish

Dadamuxammedov F.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Ustaxonada amaliy mashg'ulot

Dadamuxammedov F.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Loyihalash

Dadamuxammedov F.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Dadamuxammedov F.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Chizmatasvir

Pulatova M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Pulatova M.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Pulatova M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Rangtasvir

Pulatova M.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Dadamuxammedov F.

2

10:00 - 11:20

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

3

12:00 - 13:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

4

13:30 - 14:50

5

Tarix

Yangiboyeva F.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

2

10:00 - 11:20

16

Ingliz tili

Usmonova M., Jo'rayeva M.

3

12:00 - 13:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

4

13:30 - 14:50

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Xamidova A., Matjonova A .

3

12:00 - 13:20

4

Falsafiy fanlar

Aliyev I.

4

13:30 - 14:50

28

Manaviyat soati

Sadriddinov I.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Dadamuxammedov F.

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

3

12:00 - 13:20

6

Matematika

Andayev M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Dadamuxammedov F.

207-guruh - Naqqoshlik bo'yicha usta-rassom

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Chizmatasvir

Ibragimov S.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Ibragimov S.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Ibragimov S.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Rangtasvir

Ibragimov S.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Ashyolarga badiy ishlov berish

Ibragimov S.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Loyixalash

Ibragimov S.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Durodgorlik

Ibragimov S.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Ibragimov S.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Ibragimov S.

2

10:00 - 11:20

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

3

12:00 - 13:20

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

4

13:30 - 14:50

5

Tarix

Yangiboyeva F.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

2

10:00 - 11:20

16

Ingliz tili

Jo'rayeva M.

3

12:00 - 13:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

4

13:30 - 14:50

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

7

Fizika. Astranomiya

Xudayberdiyev F.

2

10:00 - 11:20

24,19

Rus tili

Matjonova A.

3

12:00 - 13:20

4

Falsafiy fanlar

Aliyev I.

4

13:30 - 14:50

28

Manaviyat soati

Sadriddinov I.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Ibragimov S.

2

10:00 - 11:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

3

12:00 - 13:20

6

Matematika

Andayev M.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Ibragimov S.

208-guruh - Grafika rassomi-1

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Shrift

Inagamova Sh.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Kompozitsiya

Inagamova Sh.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Ustaxonada ishlash

Inagamova Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Kompyuter grafikasi

Ibragimov R.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Inagamova Sh.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Inagamova Sh.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Inagamova Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Inagamova Sh.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

16

Ingliz tili

Usmonova M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Aliboyev A.

3

12:00 - 13:20

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

4

13:30 - 14:50

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Xamidova A.

2

10:00 - 11:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

3

12:00 - 13:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

4

13:30 - 14:50

5

Tarix

Yangiboyeva F.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Aliboyev A.

2

10:00 - 11:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

3

12:00 - 13:20

6

Matematika

Andayev M.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Rashidova D. F.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

4

Falsafiy fanlar

Aliyev I.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Rajabov N.

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Aliboyev A.

208-guruh - Grafika rassomi-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Shrift

Akbarxodjayev A.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Kompozitsiya

Akbarxodjayev A.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Ustaxonada ishlash

Akbarxodjayev A.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Akbarxodjayev A.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Aliboyev R.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Aliboyev R.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Aliboyev R.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Akbarxodjayev A.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

16

Ingliz tili

Usmonova M., Jo'rayeva M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Akbarxodjayev A.

3

12:00 - 13:20

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

4

13:30 - 14:50

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Xamidova A., Erkabayeva D.

2

10:00 - 11:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

3

12:00 - 13:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

4

13:30 - 14:50

5

Tarix

Yangiboyeva F.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Kompyuter grafikasi

Ibragimov R.

2

10:00 - 11:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

3

12:00 - 13:20

6

Matematika

Andayev M.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Rashidova D. F.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

4

Falsafiy fanlar

Aliyev I.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Rajabov N.

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Kompyuter grafikasi

Ibragimov R.

208-guruh - Grafika rassomi-3

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Shrift

Mamarasulova D.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Kompozitsiya

Mamarasulova D.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Ustaxonada ishlash

Mamarasulova D.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Mamarasulova D.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Plastik anatomiya

Mamarasulova D.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Chizmatasvir

Mamarasulova D.

3

12:00 - 13:20

Ustaxona

Rangtasvir

Mamarasulova D.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Mamarasulova D.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

16

Ingliz tili

Jo'rayeva M.

2

10:00 - 11:20

Ustaxona

Yakka tartib

Mamarasulova D.

3

12:00 - 13:20

25

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish

Abduxakimova S.

4

13:30 - 14:50

2

Chaquruvga qadar boshlang'ich tayorgarlik

Nasimov B.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

24,19

Rus tili

Erkabayeva D.

2

10:00 - 11:20

10

Chizmageometriya, soya nazariyasi perespektiva

Ziyayeva Sh.

3

12:00 - 13:20

30

Ma'naviyat asoslari

Kozimova N.

4

13:30 - 14:50

5

Tarix

Yangiboyeva F.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Ustaxona

Yakka tartib

Mamarasulova D.

2

10:00 - 11:20

29

Xayot faoliyati xavfsizligi

Omonov A.

3

12:00 - 13:20

6

Matematika

Andayev M.

4

13:30 - 14:50

 

Manaviyat soati

Rashidova D. F.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

4

Falsafiy fanlar

Aliyev I.

2

10:00 - 11:20

7

Fizika. Astranomiya

Rajabov N.

3

12:00 - 13:20

Sport zal

Jismoniy tarbiya

Yuldoshev Sh.

4

13:30 - 14:50

Ustaxona

Yakka tartib

Mamarasulova D.

209-группа - Художник станковой живописи-4

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Рисунок

Юлдошев М. Р.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Рисунок

Юлдошев М. Р.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Живопись

Юлдошев М. Р.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Живопись

Юлдошев М. Р.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Композиция

Юлдошев М. Р.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Техники живописи и технологии материалов

Юлдошев М. Р.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Ашёда композиция

Юлдошев М. Р.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Пластик анотомия

Юлдошев М. Р.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

8

Физика. Астраномия

Жуманов А.

2

10:00 - 11:20

4

Философия

Шокирова Д.

3

12:00 - 13:20

15, 20

Английский язык

Илхомова Ф.

4

13:30 - 14:50

10

Переспектива

Зияева Ш.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

2

НВП

Насимов Б.

2

10:00 - 11:20

27

Духовность

Рахимбекова

3

12:00 - 13:20

31

История

Ганиева М.

4

13:30 - 14:50

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

29

Безопасности жизнедеятельности

Омонов А.

2

10:00 - 11:20

20

Дело.пр

Хайдарова Д.

3

12:00 - 13:20

20,15

Узб. Язык

Миржалолова

4

13:30 - 14:50

 

Духовны час

Илхомова Ф. Э.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

11

Математика

Ни Р.В.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Юлдошев М. Р.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Юлдошев М. Р.

4

13:30 - 14:50

 

 

 

209-группа - Художник станковой живописи-5

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Рисунок

Пак М. В.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Рисунок

Пак М. В.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Живопись

Пак М. В.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Живопись

Пак М. В.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Композиция

Пак М. В.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Техники живописи и технологии материалов

Пак М. В.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Ашёда композиция

Пак М. В.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Пластик анотомия

Пак М. В.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

8

Физика. Астраномия

Жуманов А.

2

10:00 - 11:20

4

Философия

Шокирова Д.

3

12:00 - 13:20

15, 20

Узб. Язык, Английский язы

Миржалолова, Илхомова Ф .

4

13:30 - 14:50

10

Переспектива

Зияева Ш.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

2

НВП

Насимов Б.

2

10:00 - 11:20

27

Духовность

Рахимбекова

3

12:00 - 13:20

31

История

Ганиева М.

4

13:30 - 14:50

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

29

Безопасности жизнедеятельности

Омонов А.

2

10:00 - 11:20

20

Дело.пр

Хайдарова Д.

3

12:00 - 13:20

20,15

Узб. Язык, Английский язы

Миржалолова, Аскарова З.

4

13:30 - 14:50

 

Духовны час

Илхомова Ф. Э.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

11

Математика

Ни Р.В.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Пак М. В.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Пак М. В.

4

13:30 - 14:50

 

 

 

209-группа - Художник монументальной живописи-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Рисунок

Шобаратов П.П.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Рисунок

Шобаратов П.П.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Живопись

Шобаратов П.П.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Живопись

Шобаратов П.П.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Композиция

Шобаратов П.П.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Техники живописи и технологии материалов

Шобаратов П.П.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Ашёда композиция

Шобаратов П.П.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Пластик анотомия

Шобаратов П.П.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

8

Физика. Астраномия

Жуманов А.

2

10:00 - 11:20

4

Философия

Шокирова Д.

3

12:00 - 13:20

15, 20

Узб. Язык

Миржалолова

4

13:30 - 14:50

10

Переспектива

Зияева Ш.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

2

НВП

Насимов Б.

2

10:00 - 11:20

27

Духовность

Рахимбекова

3

12:00 - 13:20

31

История

Ганиева М.

4

13:30 - 14:50

Спорт зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

29

Безопасности жизнедеятельности

Омонов А.

2

10:00 - 11:20

20

Дело.пр

Хайдарова Д.

3

12:00 - 13:20

20,15

Английский язык

Аскарова З.

4

13:30 - 14:50

 

Духовны час

Илхомова Ф. Э.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

11

Математика

Ни Р.В.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Шобаратов П.П.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Шобаратов П.П.

4

13:30 - 14:50

 

 

 

210-группа - Художник искусства театральных костюмов-7

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Пластик анотомия

Пахриддинов Б.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Рисунок

Пахриддинов Б.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Живопись

Пахриддинов Б.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Сагатова Г.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Проектироват

Сагатова Г.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Работа мастерская

Сагатова Г.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Обработка художественный предмет

Сагатова Г.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Моделировать костюм современный и исторический

Сагатова Г.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

15, 20

Английский язык

Илхомова Ф.

2

10:00 - 11:20

8

Физика. Астраномия

Жуманов А.

3

12:00 - 13:20

4

Философия

Шокирова Д.

4

13:30 - 14:50

29

Безопасности жизнедеятельности

Омонов А.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Спрот зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

2

10:00 - 11:20

11

Математика

Ни Р.В.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Сагатова Г.

4

13:30 - 14:50

31

История

Ганиева М.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

27

Духовность

Рахимбекова

2

10:00 - 11:20

22

История костюма

Газиева Ш.

3

12:00 - 13:20

20

Дело.пр

Хайдарова Д.

4

13:30 - 14:50

 

Духовны час

Садирова Ш.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Сагатова Г.

2

10:00 - 11:20

20, 15

Узб. Язык

Миржалолова

3

12:00 - 13:20

10

Переспектива

Зияева Ш.

4

13:30 - 14:50

2

НВП

Насимов Б.

210-группа - Художник искусства театральных костюмов-8

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Пластик анотомия

Ван В.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Рисунок

Ван В.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Живопись

Ван В.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Зияева Д.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Проектироват

Зияева Д.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Работа мастерская

Зияева Д.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Обработка художественный предмет

Зияева Д.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Моделировать костюм современный и исторический

Зияева Д.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

15, 20

Узб. Язык, Английский язы

Миржалолова, Илхомова Ф.

2

10:00 - 11:20

8

Физика. Астраномия

Жуманов А.

3

12:00 - 13:20

4

Философия

Шокирова Д.

4

13:30 - 14:50

29

Безопасности жизнедеятельности

Омонов А.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Спрот зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

2

10:00 - 11:20

11

Математика

Ни Р.В.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

История костюма

Газиева Ш.

4

13:30 - 14:50

31

История

Ганиева М.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

27

Духовность

Рахимбекова

2

10:00 - 11:20

22

Индивидуальные занятия

Зияева Д.

3

12:00 - 13:20

20

Дело.пр

Хайдарова Д.

4

13:30 - 14:50

 

Духовны час

Садирова Ш.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Зияева Д.

2

10:00 - 11:20

20, 15

Узб. Язык, Английский язык

Миржалолова, Аскарова З.

3

12:00 - 13:20

10

Переспектива

Зияева Ш.

4

13:30 - 14:50

2

НВП

Насимов Б.

210-группа - Художник искусства театральных костюмов-9

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Пластик анотомия

Тошмаматов А.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Рисунок

Тошмаматов А.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Живопись

Тошмаматов А.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Игнатьева О.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Проектироват

Игнатьева О.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Работа мастерская

Игнатьева О.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Обработка художественный предмет

Игнатьева О.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Моделировать костюм современный и исторический

Игнатьева О.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

15, 20

Узб. Язык

Миржалолова

2

10:00 - 11:20

8

Физика. Астраномия

Жуманов А.

3

12:00 - 13:20

4

Философия

Шокирова Д.

4

13:30 - 14:50

29

Безопасности жизнедеятельности

Омонов А.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Спрот зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

2

10:00 - 11:20

11

Математика

Ни Р.В.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Игнатьева О.

4

13:30 - 14:50

31

История

Ганиева М.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

27

Духовность

Рахимбекова

2

10:00 - 11:20

22

Индивидуальные занятия

Игнатьева О.

3

12:00 - 13:20

20

Дело.пр

Хайдарова Д.

4

13:30 - 14:50

 

Духовны час

Садирова Ш.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

История костюма

Газиева Ш.

2

10:00 - 11:20

20, 15

Английский язык

Аскарова З.

3

12:00 - 13:20

10

Переспектива

Зияева Ш.

4

13:30 - 14:50

2

НВП

Насимов Б.

211-группа - Графический художник-4

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Шрифт

Баклыков М. Д.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Композиция

Баклыков М. Д.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Работа мастерская

Баклыков М. Д.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Баклыков М. Д.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Пластик анотомия

Баклыков М. Д.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Рисунок

Баклыков М. Д.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Живопись

Баклыков М. Д.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Компьютерная графика

Ибрагимов Р.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

4

Философия

Шокирова Д.

2

10:00 - 11:20

15, 20

Английский язык

Илхомова Ф.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Баклыков М. Д.

4

13:30 - 14:50

8

Физика. Астраномия

Жуманов А.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Спрот зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

2

10:00 - 11:20

29

Безопасности жизнедеятельности

Омонов А.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Баклыков М. Д.

4

13:30 - 14:50

2

НВП

Насимов Б.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

20

Дело.пр

Хайдарова Д.

2

10:00 - 11:20

20,15

Узб. Язык

Миржалолова

3

12:00 - 13:20

27

Духовность

Рахимбекова

4

13:30 - 14:50

 

Духовны час

Рахимбекова З.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

10

Переспектива

Зияева Ш.

2

10:00 - 11:20

31

История

Ганиева М.

3

12:00 - 13:20

11

Математика

Ни Р.В.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Баклыков М. Д.

211-группа - Графический художник-5

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Шрифт

Нурқобилова К.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Композиция

Нурқобилова К.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Работа мастерская

Нурқобилова К.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Нурқобилова К.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Пластик анотомия

Жалолова Д.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Рисунок

Жалолова Д.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Компьютерная графика

Ибрагимов Р.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Живопись

Жалолова Д.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

4

Философия

Шокирова Д.

2

10:00 - 11:20

15, 20

Узб. Язык, Английский язы

Миржалолова, Илхомова Ф.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Бедрестская А.

4

13:30 - 14:50

8

Физика. Астраномия

Жуманов А.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Спрот зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

2

10:00 - 11:20

29

Безопасности жизнедеятельности

Омонов А.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Бедрестская А.

4

13:30 - 14:50

2

НВП

Насимов Б.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

20

Дело.пр

Хайдарова Д.

2

10:00 - 11:20

20,15

Узб. Язык, Английский язык

Миржалолова, Аскарова З.

3

12:00 - 13:20

27

Духовность

Рахимбекова

4

13:30 - 14:50

 

Духовны час

Рахимбекова З.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

10

Переспектива

Зияева Ш.

2

10:00 - 11:20

31

История

Ганиева М.

3

12:00 - 13:20

11

Математика

Ни Р.В.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Бедрестская А.

211-группа - Графический художник-6

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Шрифт

Чибисов А. К.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Композиция

Чибисов А. К.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Работа мастерская

Чибисов А. К.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Чибисов А. К.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Пластик анотомия

Чибисов А. К.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Компьютерная графика

Ибрагимов Р.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Живопись

Чибисов А. К.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Рисунок

Чибисов А. К.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

4

Философия

Шокирова Д.

2

10:00 - 11:20

15, 20

Узб. Язык

Миржалолова

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Чибисов А. К.

4

13:30 - 14:50

8

Физика. Астраномия

Жуманов А.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Спрот зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

2

10:00 - 11:20

29

Безопасности жизнедеятельности

Омонов А.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Чибисов А. К.

4

13:30 - 14:50

2

НВП

Насимов Б.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

20

Дело.пр

Хайдарова Д.

2

10:00 - 11:20

20,15

Английский язык

Аскарова З.

3

12:00 - 13:20

27

Духовность

Рахимбекова

4

13:30 - 14:50

 

Духовны час

Рахимбекова З.

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

10

Переспектива

Зияева Ш.

2

10:00 - 11:20

31

История

Ганиева М.

3

12:00 - 13:20

11

Математика

Ни Р.В.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Чибисов А. К.

212-группа - Театрального художника бутафория-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Работа мастерская

Дементьева Е.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Проектироват

Дементьева Е.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Бутафория театра

Дементьева Е.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Работа техническая украшения предмета

Дементьева Е.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Пластик анотомия

Минич О.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Рисунок

Минич О.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Живопись

Минич О.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Дементьева Е.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

10

Переспектива

Зияева Ш.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Хамидова М.

3

12:00 - 13:20

8

Физика. Астраномия

Жуманов А.

4

13:30 - 14:50

15,2

Английский язык

Илхомова Ф.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

4

Философия

Шокирова Д.

2

10:00 - 11:20

3

НВП

Насимов Б.

3

12:00 - 13:20

Спрот зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

4

13:30 - 14:50

20

Дело.пр

Хайдарова Д.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

20,15

Узб. Язык

Миржалолова

2

10:00 - 11:20

27

Духовность

Рахимбекова

3

12:00 - 13:20

29

Безопасности жизнедеятельности

Омонов А.

4

13:30 - 14:50

 

Духовны час

 

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Хамидова М.

2

10:00 - 11:20

11

Математика

Ни Р.В.

3

12:00 - 13:20

31

История

Ганиева М.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Хамидова М.

212-группа - Художник декорация-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Проектироват

Мазитов В. С.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Техника сцкна

Мазитов В. С.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Театрной макет

Мазитов В. С.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивудальная работа

Мазитов В. С.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Пластик анотомия

Холиков С.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Рисунок

Холиков С.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Живопись

Холиков С.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Rang va ashyo tex

Холиков С.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

10

Переспектива

Зияева Ш.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

История тиатра

Газиева

3

12:00 - 13:20

8

Физика. Астраномия

Жуманов А.

4

13:30 - 14:50

15,2

Узб. Язык, Английский язы

Миржалолова, Илхомова Ф.

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

4

Философия

Шокирова Д.

2

10:00 - 11:20

3

НВП

Насимов Б.

3

12:00 - 13:20

Спрот зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

4

13:30 - 14:50

20

Дело.пр

Хайдарова Д.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

20,15

Узб. Язык, Английский язы

Миржалолова, Аскарова З.

2

10:00 - 11:20

27

Духовность

Рахимбекова

3

12:00 - 13:20

29

Безопасности жизнедеятельности

Омонов А.

4

13:30 - 14:50

 

Духовны час

 

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Мазитов В. С.

2

10:00 - 11:20

11

Математика

Ни Р.В.

3

12:00 - 13:20

31

История

Ганиева М.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Мазитов В. С.

212-группа - Художник Кино и телевидение-2

DUSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Композиция

Зокиров Ш. С.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Техника сцкна

Зокиров Ш. С.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Зокиров Ш. С.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Зокиров Ш. С.

 

SESHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Компьютерная графика

Ибрагимов Р.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Рисунок

Зокиров Ш. С.

3

12:00 - 13:20

Мастерская

Живопись

Зокиров Ш. С.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Пластик анотомия

Зокиров Ш. С.

 

CHORSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

10

Переспектива

Зияева Ш.

2

10:00 - 11:20

Мастерская

Индивидуальные занятия

Зокиров Ш. С.

3

12:00 - 13:20

8

Физика. Астраномия

Жуманов А.

4

13:30 - 14:50

15,2

Узб. Язык

Миржалолова

 

PAYSHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

4

Философия

Шокирова Д.

2

10:00 - 11:20

3

НВП

Насимов Б.

3

12:00 - 13:20

Спрот зал

Физическая воспитания

Евстафиади А.

4

13:30 - 14:50

20

Дело.пр

Хайдарова Д.

 

JUMA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

20,15

Английский язык

Аскарова З.

2

10:00 - 11:20

27

Духовность

Рахимбекова

3

12:00 - 13:20

29

Безопасности жизнедеятельности

Омонов А.

4

13:30 - 14:50

 

Духовны час

 

 

SHANBA

Vaqti

Kabinet

Darslar

O'qituvchi

1

08:30 - 09:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Зокиров Ш. С.

2

10:00 - 11:20

11

Математика

Ни Р.В.

3

12:00 - 13:20

31

История

Ганиева М.

4

13:30 - 14:50

Мастерская

Индивидуальные занятия

Зокиров Ш. С.